Особливості футболу Limo Toy 0702:

розвиває логічне мислення і реакцію;
рахунок поряд з воротами;
футбол представляє українську лігу;
управління футболістами штангами;
вік: від 3-х років;
розмір в упаковці: 54х29х6 см.