17 кінних фігурок македонців і греків з часу походів Олександра Великого до завоювання Римом всіх держав еллінізму Європи та Азії. Н = 3,5