Розвиває: Музичні здібності, Моторику
Розміри: 20*6*6см см.
Для дітей у віці: від 3 до 5 років