Набір «Снайпер» ЛК-3/25
Розвиває координацію, вміння оцінювати відстань, розраховувати траєкторію польоту.
Радіус дії до 25 метрів.
Розмір в упаковці: 28х36х8 см.