Трирема, основний тип бойового корабля Римської імперії. Три ряди весел розташовувалися на трьох рівнях. Швидкість триреми сягала 6 вузлів. Основною зброєю служив бронзовий таран. Дана модель являє собою особистий корабель Імператора. Збірка з клеєм, від 10 років. L = 49 см