У XV-XVII ст. ядром російського війська була помісна кіннота. Служба у помісній кінноті була довічною і спадковою. Поміщики отримували наділ землі, на доходи з якого повинні були озброюватися належним чином. З кожних 100 четвертин землі виставлявся один воїн з конем. Н = 3,5