Іграшка розвиває слухове сприйняття і мислення. В одну з воронок дитина опускає м'ячик. В якості заохочення за потрапляння звучить весела мелодія і моргають лампочки.
 
 Розміри:
 
 (Д / Ш / В): 25,5 / 14/23 см.